وندورهای دریافتی

لیست برخی وندورهای دریافتی

نام شرکت مهندسین مشاور آرا تجهیز سیستم در لیست تامین کنندگان کالای برخی از شرکت های تابعه ی وزارت نفت و سایر وزارت ها به ثبت رسیده که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است :

۱٫شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی : کد وندور (۰۵۳۰۸)
۲٫شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت : کد وندور (۸۸۴۷۴۵)
۳٫پالایشگاه نفت اصفهان : کد وندور (۵۰۴۵)
۴٫شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران : کد وندور (۰۶۵۲)
۵٫شرکت بین المللی ایرتیک : کد وندور (۱۷۹۸۳)
۶٫شرکت نفت فلات قاره : کد وندور (۶۰۳۲)
۷٫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
به شماره نامه های : (۱۵۶۱۶۰/۵۸۸/۹۱ و ۸۶۶۱۵/۵۸۸/۹۰ و ۲۵۸۸۳۵/۵۸۸/۸۸)
۸٫شرکت ملی گاز ایران به شماره نامه : ( گ ه /۱۱۲/۲۲۵۹۳)
۹٫شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به شماره نامه :
( گ ۱۰۰/۵۲۰/۱۰۸ و گ ۱۰۰/۵۲۰/۶۹ )
۱۰٫شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت به شماره نامه : (۱۶۲۷۲/۹۱)
۱۱٫توسعه صنایع پتروشیمی
۱۲٫خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
۱۳٫کالای پتروشیمی
۱۴٫نفت مناطق مرکزی
و ……….

با ما همراه باشید:
به اشتراک بگذارید: